Andra intressanta bokmässor än den i Göteborg

Nu finns inte bara bokmässan i Göteborg, utan det kommer fler och fler bokmässor varje år, och den största av dem alla är den i Frankfurt. Den har funnits sedan 1949 och brukar infalla i oktober varje år. Till skillnad från vår svenska bokmässa i Göteborg där alla inrättningar samlas tillsammans i olika avdelningar, beroende på hur stort bokförlaget är och även vilka andra som har med litteratur att göra, har bokmässan i Frankfurt en avdelning för bokhandlare och en avdelning för förläggare. Precis som bokmässan i Göteborg har mässan i Frankfurt också ett kulturtema varje år. Här hittar man utställare från hundra länder, det är ungefär 7 300 bokförlag som ställer ut och besöksantalet är omkring 275 000.

Även i Sverige finns numera flera olika bokutställningar. I Jönköpings län, började 2016 något som kallas för Små lit, och första året var utställningen i Jönköpings kulturhus, Spira. Det var många förlag och författare som ställde ut och föreläste om sina böcker. Denna utställning blev oerhört populär och året efter flyttades bokmässan till Jönköpings Stadsbibliotek och även till Värnamo bibliotek dagen efter. Detta kommer nu att bli ett återkommande engagemang, flera andra städer har tagit efter idén och det är positivt för de som inte kan åka till Göteborg. Det är både lättare att ta sig till en stad i närheten och det är inte heller lika mycket folk som på den stora bokmässan i Göteborg, något som är positivt för dem som har svårt med stora folkmassor.

Även Växjö bibliotek har sedan tio år en bokmässa som är i november varje år. Den har också blivit en populär bokmässa och besöks av folk från i första hand hela Kronobergs län. Här brukar det finnas ungefär hundra utställare och cirka 2 000 besökare. Flera småländska författare brukar delta i denna bokmässa, det är viktigt för dem att visa upp sig och sina verk på den bokmässan.